قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب شرکتی وردپرس
جهت خرید نهاده های دامی و یا محصولات زراعی و یا اطلاعات مورد نیاز خود با ما تماس بگیرید.شرکت سهامی زراعی تربت جام (نیل آباد)تلفن: 05152573251 و 05152573252 فکس: 05152573253 ایمیل jamzeraei@chmail.ir

اساسنامه

اساسنامه شرکت سهامی زراعی

مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۷ دولت جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه هیئت وزیران

وزارت جهاد کشاورزی

هیئت وزیران در جلسه مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۸۲۰۹/۲۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۰ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده ۵ قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی مصوب ۱۳۵۲ تصویب نمود.

 • در اجرای ماده ماده ۵ قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی مصوب ۱۳۵۲ مالکین قانونی و یا مستأجرین اراضی ملی واگذار شده توسط دولت که داوطلب قبول عضویت در شرکت سهامی زراعی باشند می توانند در روستاها و اراضی کشاورزی و ب اساس اساسنامه نمونه پیوست این تصویب نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است ئ با حمایت وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل شرکت سهامی زراعی نمایند.
 • بمنظور تعیین ارزش حق استفاده از منابع آب و خاک و عوامل تولید، در هر روستا و یا منطقه، کمیسیون ارزیابی با حضور دو نفر از معتمدین محل به انتخاب کشاورزان صاحب زمین و یک نفر به انتخاب وزارت جهاد کشاورزی تشکیل گردد.

تبصره۱- کشاورزان ضمن تنظیم صورت جلسه انتخاب معتمدین، به کمسیون اختیار تام می دهند که مساحت اراضی و تعداد و مقدار عوامل تولید آنها را تعیین و نسبت به ارزیابی آنها بر اساس ضوابط اعلامی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمایند.

تبصره۲- ارزیابی اراضی موضوع ماده ۳ قانون یاد شده مشمول این ماده می باشد. وزارت جهاد کشاورزی به تعداد سهامی که دارا میشود عضو شرکت محسوب و سود حاصله را با رعایت قانون و مقررات مربوط برای کمک و تقویت شرکت سهامی زراعی ذیربط اختصاص می دهد.

 • کمیسیون موضوع ماده ۲ حق استفاده دایم و مطلق از منابع آب و خاک و سایر عوامل تولید را که اعضا با رضایت در اختیار شرکت می گذارند بر اساس معیارهای زیر و بر اساس قوانین و مقررات مربوط ارزیابی می کند.

الف- مساحت و موقعیت اراضی مزروعی با آیش و حقابه مربوط به آن مانند رودخانه، قنات، چشمه یا چاه و سایر منابع.

ب- مساحت اراضی که قبل از ارزیابی طبق نقشه با توجه به مدرک مربوط با نظارت کمیسیون تعیین می شود.

 • عرف محل.

تبصره ۱: اراضی که هنگام ارزیابی زیر کشت باشند ممحصول متعلق به کشاورز مربوط بوده و محصول مذکور ارزیابی نمی شود و صاحب زراعت پس از برداشت محصول روی زمین بلافاصله اراضی را به شرکت تحویل داده و حق هیچگونه دخل و تصرفی را در زمین مذکور ندارد. در مورد نباتات چند ساله حق ریشه بقیمت عادله ارزیابی و بهای ان نقدا ویا به اقساط به صاحب ان پرداخت می شود.

تبصره۲- ننتیجه ارزیابی کمیسیون با اکثریت آرا معتبر است.

 • کمیسیون پس از انجام ارزیابی حقوق کشاورزان، گزارش مربوط را به انضمام چهار نسخه صورتکجلس ارزیابی با ذکر مشخصات ذی نفعان تهیه و پس از امضاء به وزارت جهاد کشاورزی تسلیم می نمایند.
 • وزارت جهاد کشاورزی بر اساس گزارش ککمیسیون سهام هر یک از متقاضیان عضویت را تعیین و از طریق انتشار اگهی در روزنامه کثیرالانتشار و یا ارسال دعوتنامه کتبی با پست سفارشی، کلیه سهامداران را برای امضای اساسنامه و انتخاب اعضای هیئت مدیره و انتخاب بازرسان دعوت می نماید. این جلسه توسط رئیس سنی مجمع اداره می شود و با حداقل حضور نصف بعلاوه یک اعضای شرکت رسمیت می یابد.
 • وزارت جهاد کشاورزی پس از تصویبب و امضای اساسنامه بوسیله اعضای حاضر در مجمع نسبت به ثبت شرکت در دفتر موضوع ماده ۵ قانون یاد شده اقدام می نماید.
 • پس از تشکیل شرکت و تسلیم اوراق سهام و یا برگ گواهی موقت به هر یک از اعضا منابع آب و خاک و سایر عوامل تولید در اختیار شرکت قرار می گیرد.

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتررئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس  شورای اسلامی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل حقوقیف کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی زراعی

فصل اول – نام- مرکز- مدت:

ماده ۱- شرکت سهامی زراعی……………که ازین پس دراین اساسنامه شرکت نامیده می شود بر اساس قانون شرکتهای سهامی زراعی  و مقررات این اساسنامه که مفاد ان با امضای سهامداران در ذیل آن مورد قبول واقع شده و اسامی و مشخصات تعداد سهام انان پیوست است تشکیل می گردد.

ماده۲- محدوده عملیات شرکت در مزاذع بخش ………….شهرستان…………..استان………….واقع میباشد و مرکز آن در بخش……………. شهرستان ……….. استان…………. با نشانی قانونی ………………………………………. است.

ماده۳- مدت شرکت از زمان ثبت نامحدود می باشد.

 فصل دوم- هدف، موضوع، سرمایه و سهام شرکت:

ماده۴: هدف شرکت عبارتست از افزایش بهره وری از عوامل تولید و اقتصادی نمودن تولید کشاورزی و بالا بردن میزان درامد کشاورزان و توسعه پایدار روستایی و کششاورزی از طریق:

الف- جلوگيري از خردشدن اراضي زراعي به قطعات كوچك غير اقتصادي و بهره برداري موثر از زمين، آب و سايل كار و نيروي انساني.

ب-كاهش هزينه هاي توليد.

پ – فراهم كردن امكانات همه جانبه براي به كاربردن ماشين آلات نوين كشاورزي.

ت- مديريت بهينه امور توليد و بهره برداري از طريق تلفيق عوانل اصلي مديريت، فناوري، نيروي انساني، منابع مالي و ابزار و وسايل كار.

ث- افزايش ميزان سطح زيركشت حوزه عمليات براساس ظرفيت منابع آب موجود و افزايش كيفيت محصولات.

ج –توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و ترويج و توسعه فعاليتهاي غير كشاورزي به خصوص صنايع دستي روستايي.

چ-توسعه و بهره گيري از خدمات بيمه اي مختلف.

ح- همكاري و كمك در اجراي برنامه هاي عمراني و اجتماعي روستاها.

خ- مشاركت و توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، دامداري و دامپروري.

د-تجهيز ونوسازي اراضي كشاورزي و اصلاح روشهاي آبياري سنتي و بهره گيري از روشهاي نوين آبياري.

ماده ۵- موضوع شرکت عبارتست از بهره برداری از اراضی، منابع و عوامل تولیدی که از طرف صاحبان سهام حق استفاده دایم آنها به شرکت واگذار شده و کوشش در بالا بردن هر چه بیشتر مقدار بازده و درامد ان در چارچوب سیاستها و برنامه های دولت از طریق:

الف: تمرکز و توسعه فعالیتهای زراعی و باغی در حوزه عملیات شرکت با تشکیل واحدهای مکانیزه و استفاده از سایر وسایل بهره برداری عوامل زراعی و باغی و نیروی انسانی.

ب: هر نوع عملیلت مربوط به تولید، حفاظت، تبدیل، طبقه بندی، بسته بندی، حمل و نقل و فروش و بیمه محصولات کشاورزی و دامی و فروش امول منقول زائد و فرسوده و تهیه وسایل ومواد و ابزار و ماشین آلات و ایجاد ابنیه و تاسیسات مورد نیاز.

پ: تحصیل وام و اعتبارات مورد نیاز از منابع مختلف اعتباری و قبول کمکهای بلاعوض . اعتباری.

ت: بهره برداری از منابع طبیعی واقع در محدوده عملیات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ث: سرمایه گذاری در صنایع وابسته به کشاورزی در زمینه پررش دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل، زنبور عسل، قارچ، گیاهان دارویی و زینتی و نظایر آن.

ج: مشارکت و عضویت در شرکتها و سرمایه گذاری مناسب در اموری که نیل به هدفهای مورد نظر از تشکیل شرکت سهامی زراعی را تسهیل نماید.

چ: همکاری و کمک در اجرای برنامه های عمرانی، نوسازی، آموزشی، بهداشتی و سایر امور اجتماعی حوزه عمل شرکت.

ح:انعقاد قرارداد پیمانکاری با بخشهای دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی جهت اجرای پروژه های آب و خاک و تامین آب و اجرای شبکه های نوین آبیاری، مدیریت، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبی، ساخت ابنیه، تولید، تکثیر و توزیع بذر و نهال و تامین کلیه نهادهای کشاورزی، ایجاد واحدهای مکانیزاسیون، اجرای پروژه های زراعت و باغبانی، تولید محصولات ارگانیک، حفظ نباتات، دامپروری و آبزیان، منابع طبیعی و محیط زیست و سایر پروژه های مرتبط با بخش کشاورزی و اهداف شرکت در داخل و خارج حوزه شرکت راسا یا با تشکیل شرکتهای اقماری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

خ: انجام امور بازاریابی، بازرگانی داخلی و خارجی در حوزه فعالیت تعریف شده در این اساسنامه.

د: ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در امور آب کشاورزی و صنایع وابسته.

ماده۶: سرمایه اولیه شرکت به مبلغ………………….ريال می باشد که به تعداد……………سهم متساوی ………………ريالی تقسیم گردیده است و بر اساس فصل اول این اساسنامه با ارزیابی حق استفاده دائم از منابع آب و خاک و سایر عوامل تولید سهامداران که در اختیار شرکت گذاشته شده تعیین گردیده است.

تبصره۱: اوراق سهام بصورت قطعات یک سهمی و ده سهمی و صد سهمی است.

تبصره۲: سهام شرکت به امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت خواهد رسید و ممهور به مهر شرکت خواهد شد. در صورتیکه سهام شرکت برای توزیع آماده نباشد برگ گواهی موقت به امضای شخص مذکور در فوق صادر و به سهامداران تسلیم می شود.

تبصره ۳: سهام اعضای شرکت در قبال کلیه دیون و تعهدات انها ناشی از عضویت در شرکت سهامی زراعی به شرکت با رضایت آنان در وثیقه شرکت میباشد و شرکت سهامی زراعی در وصول مطالبات (ناشی از فعالیتهای شرکت) از اعضای نسبت به بهای ارزش اسمی سهام انان حق تقدم دارد.

ماده۷: سهام شرکت با نامم و غیر قابل تقسیم است و مسئولیت هر صاحب سهم محدود به سهامی است که مالک آن می باشد.

ماده۸: انتقال سهام سهامداران شرکت با رضایت آنان منحصرا به شرکت یا سهامدار دیگر همان شرکت یا همسر و فرزندان خود پس از موافقت کتبی هیئت مدیره مجاز بوده و در هر مورد باید انتقال مزبور در دفتر مخصوص ثبت شرکتهای سهامی زراعی شرکت و وزارتجهاد کشاورزی به ثبت برسد.تملک هر یک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه می باشد.

تبصره: رونوشت مدارک مربوط به نقل و انتقال سهام باید توسط مراجع صلاح گواهی برابر اصل شود.

ماده۹: موجودیهای مالی شرکت با نظر و تصویب هیئت مدیره در بانکها و سایر مؤسسات اعتباری نگهداری می شود.

ماده۱۰: هر یک از سهامداران شرکت باید در بدو تشکیل شرکت و برای یک بار مبلغ یکصد هزار(۱۰۰۰۰۰) ريال بازای هر سهم بعنوان حق عضویت شرکت پرداخت نماید. حق عضویتها مسترد نمی شود و به حساب ذخیرهغیر قابل تقسیم شرکت منظور می گزدد.

فصل سوم – ارکان شرکت:

ماده ۱۱: ارکان شرکت بشرح زیر میباشد.

الف: مجمع عمومی صاحبان سهام، ب: هیئت مدبره و مدیر عامل ج: بازرسان(حسابرسان).

ماده ۱۲: مجامع عمومی عالیترین مرجع شرکت بوده و به ترتیب زیر تشکیل می شود.

الف: مجمع عمومی عادی که سالیانه یکبار و حداکثر ظرف مدت سه ماه از پایان سال مالی شرکت تشکیل می شود و در صورت لزوم ممکن است در وقت فوق العاده هم تشکیل شود.

ب: مجمع عمومی فوق العاده که به دعوت مدیر عامل یا بازرس (حسابرس) قانونی تشکیل می شود.

ماده۱۳: بازرسان شرکت می توانند در صورت لزوم دعوت مجمع عمومی فوق العاده را از هیئت مدیره تقاضا کنند و در صورت استنکاف و یا تعلل هیئت مدیره ظرف مدت ۱۵ روز بازرسان برابر مقررات پیش بینی شده در این اساسنامه راسا نسبت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نمایند.

تبصره: درمواقع ضروری برای حفظ مصالح شرکت و منافع سهامداران و رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی، وزارت جهاد کشاورزی می تواند به تقاضای یک پنجم از سهامداران شرکت از هیئت مدیره شرکت دعوت تشکیل مجمع عمومی را تقاضا نماید.

ماده۱۴: وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد:

الف: استماع گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرسان راجع به امور شرکت و اظهار نظر نسبت به آن.

ب: رسیدگی و تصویب یا اصلاح ترازنامه، حساب سود و زیان و بودجه سالیانه شرکت.

پ: بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی آینده شرکت.

ت: بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیئت مدیره.

ث: انتخاب و تعویض و عزل و یا تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان و همچنین تعیین میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و حق الزحمه هیئت مدیره و پاداش مدیرعامل و هیئت مدیره و بازرسان و کارکنان شرکت.

ج: اتخاذ تصمیم لازم بمنظور اجرای برنامه ها و دستورالعملهای وزارت جهاد کشاورزی.

چ: بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر موادی که در این اساسنامه انجام ان بعهده مجمع عمومی گذاشته شده است.

ح: تصویب ایین نامه های مورد عمل شرکت.

ماده ۱۵: وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از اتخاذ تصمیم در مورد انحلال مشارکت یا ادغام در شرکتهای سهامی زراعی مشابه، افزایش سرمایه و سهام شرکت و قبول اعضای جدید.

ماده۱۶: سهامداران میتوانند حق رای خود را بموجب وکالتنامه که بتصدیق دفتر ثبت اسناد رسمی رسیده به سهامدار دیگر شرکت واگذار نمایند. وکالتنامه های مذبور بایستی از اعضا اخذ و در مرکز شرکت به ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده بایگانی شود.

ماده ۱۷: هر یک از سهامداران شرکت در مجمع عمومی بدون توجه به تعداد سهام فقط صاحب یک رای می باشد و هیچ عضوی نیز نمی تواند با احتساب رأی خود و موکلینش بیش از چهار رأی داشته باشد.

ماده۱۸: مجمع عمومی عادی با حداقل نصف بعلاوه یک از اعضاء یا وکلای انان در جلسه رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول حد نصاب جلسه بعدی مجمع عمومی ظرف حداکثر مدت ۴۵ روز تشکیل می شود و این جلسه با تعداد اعضای حاضر رسمیت می یابد.

ماده۱۹: مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضاء شرکت یا وکلای انها رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول این حد نصاب جلسه بعدی مجمع عمومی حداکثر ظرف ۴۵ روز تشکیل می شود و این جلسه با حضور حداقل نصف بعلاوه یک صاحبان سهام رسمیت می یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب، جلسه بعدی با رعایت فواصل تشکیل شده و با حضور اعضای حاضر رسمیت پیدا می کند.

ماده۲۰: دعوت مجامع عمومی با قید دستور، روز، ساعت و محل تشکیل ان باید حداقل (۱۵) روز قبل از تشکیل جلسه بوسیله انتشار آگهی در جراید محلی و با الصاق اگهی در مراکز و معابر محدوده عملیات و محل شرکت و یا دعوتنامه کتبی انجام گیرد.

ماده۲۱: نام کلیه اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی در دفتر حضور و غیاب ثبت و به امضای رئیس، منشی و ناظر مجمع رسیده و در مرکز شرکت نگهداری می شود.

ماده ۲۲: تصمیمات مجامع عمومی شرکت با اکثریت آراء اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده ۲۳: رئیس هیئت مدیره شرکت و در غیاب او یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت و در صورت غیبت اعضای هیئت مدیره، مسن ترین عضو حاضر در جلسه، مجمع را افتتاح می کند.

ماده۲۴: تصمیمات مجامع عمومی که مطابق مقررات این اساسنامه گرفته میشودبرای کلیه صاحبان سهام اعم از حاضر و غائب و مخالف قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده۲۵: صورتجلسه مجمع و تصمیمات متخذه در دفتر مخصوصی که در دفتر شرکت نگهداری می شود ثبت و به امضای رئیس، منشی، ناظر و سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی رسیده و به وزارت جهاد کشاورزی جهت صدور اگهی تغییرات و هیئت مدیره شرکت جهت اجرا ابلاغ می شود.

ماده۲۶: مسئولیت اداره شرکت بعهده هیئت مدیره مرکب از پنج نفر(سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل) می باشد.

تبصره- در صورت فوت، استعفاء، ترک خدمت و یا غیبت هر یک از اعضای اصلی برای مدت باقیمانده دوره مسئولیت آنها دو نفر عضو علی البدل پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده به جانشینی آن عضو در هیئت مدیره فعالیت می نماید.

ماده۲۷: مدت مأموریت هیئت مدیره ۳ سال است که انتخاب حداکثر دو دوره متوالی و همچنین عزل هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی بلامانع است. مادام که جانشین اعضای هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین نشده اعضای هیئت مدیره قبلی مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده دارند.

تبصره۱- داشتن حداقل تحصیلات کاردانی برای اعضای هیئت مدیره الزامی است.

تبصره۲- انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره شرکت بعد از دو دوره متوالی و حداکثر یک دوره دیگر منوط به کسب رأی حداقل دو سوم اعضای مجمع عمومی می باشد.

ماده۲۸: اعضای هیئت مدیره برای مدت ماموریت از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر بعنوان منشی انتخاب می نماید.

ماده۲۹: هیئت مدیره برای اجرای تصمیمات مجامع عمومی  و انجام برنامه های شرکت، مدیر عامل شرکت را از بین سه نفر کارشناس مورد اعتماد دارای شرایط زیر که وزارت جهاد کشاورزی صلاحیت آنها را تأیید نموده باشد انتخاب می نماید.

الف: الف: داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی کشاورزی.

ب: داشتن حداقل پنج سال سابقه کار اجرایی مرتبط در بخش دولتی کشاورزی یا فعالیت حرفه ای تایید شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی.

تبصره: گذراندن دوره های آموزشی تخصصی مربوط که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود برای مدیران عامل الزامی است.

ماده۳۰:مسئولیت افتتاح حساب جاری در بانکها و امضاء چکها، اسنادف قراردادهاو اوراقی که ایجاد تعهدی برای شرکت می نمایند بعهده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره است و پس از ممهور شده به مهر شرکت معنبر می باشد در غیاب رئیس هیئت مدیره یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره حق امضاء دارد.

تبصره۱- نامه ها و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل صادر می شود.

تبصره۲- صاحبان حق امضاء پس از ثبت شرکت در دفتر مذکور در ماده ۵ قانون از طرف وزارت جهاد کشاورزی به مراجع مربوط معرفی می شوند.

ماده ۳۱: جلسات هیئت مدیره حداقل ۱۵ روز یکبار و در مواقع ضروری به تقاضای به تقاضای مدیر عامل تشکیل می گردد. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء لازم الاجرا میی باشد.

ماده۳۲: صورتجلسات هیئت مدیره و تصمیمات متخذه عینا در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضای هیئت مدیره حاضر در جلسات می رسد.

ماده۳۳: هیچیک از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان و کارکنان نمی توانند غیر از مواردی که در این اساسنامه پیش بینی شده در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم و یا غیر مستقیم شرکت نمایند.

ماده۳۴: هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان، قبل از شروع بکار خود سوگند یادمی کنند که ضمن حفظ سرمایه و منافع و اسرار شرکت حداکثر کوشش و فعالیت را برای پیشرفت امور شرکت انجام دهند.

ماده۳۵: وظایف هیئت مدیره و مدیر عامل بشرح زیر است:

الف:وظایف هیئت مدیره:

 • دعوت مجامع عمومی در مواعد مقرر و تعیین مفاد دستور جلسه بر اساس مقررات این اساسنامه.
 • تهیه و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و پیش بینی بودجه سال آتی شرکت و تهیه گزارشهای لازم برای مجامع عمومی و بازرسان حداقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی.
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل و کارکنان شرکت.
 • تهیه مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای لازم از جمله آیین نامه مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد ان به مجمع عمومی.
 • اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهای شرکت.
 • اتخاذ تصمیم در سایر مواردی که در این اساسنامه بعهده هیئت مدیره گذاشته شده است.

تبصره۱: در مورد آن قسمت از اراضی مزروعی واقع در محدوده عملیات شرکت که مکانیزه نشده و بهره برداری از آن رأسا بوسیله شرکت میسر نباشد؛ با تأیید هیئت مدیره و مجمع عمومی در قالب قراردادی برای مدت معین بوسیله اعضای شرکت یا غیر سهامدار از اراضی مزبور بهره برداری نماید.

تبصره۲: در مورد اراضی موات و بایر و دیم زارهایی که در اختیار شرکت قرار دارد و قابل زراعت نیست با تأیید هیئت مدیره و موافقت مجمع عمومی برای مدت معینی قراردادهایی متناسب با نوع و جنس خاک و وضعیت پوشش گیاهی برای استفاده و بهره برداری ازین اراضی بدون تخریب اراضی و پوشش گیاهی آنها با سهامداران و یا اشخاص منعقد می گردد.

تبصره۳: عواید حاصله از قراردادهای مندرج در تبصره های (۱) و (۲)  که بمنظور افزایش کیفیت خاک و پوشش گیاهی اراضی هزینه می شود بحساب درامد شرکت منظور و در دفاتر مربوط عمل خواهد شد.

ب: وظایف مدیرعامل:

 • اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره و انجام امور شرکت و اجرای برنامه ها و شیوه نامه های وزارت جهاد کشاورزی.
 • نمایندگی شرکت در برابراشخاص ثالث و مراجع قضایی و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی در حدود مقررات این اساسنامه حق توکیل به غیر با موافقت هیئت مدیره امکانپذیر می باشد.
 • نظارت بر حسن انجام وظایف قسمتها و کارکنان شرکت.
 • اقدام برای جذب تسهیلات و منابع اعتباری با تصویب و به نمایندگی از طرف هیئت مدیره.
 • وصول مطالبات و پرداخت بدهی های شرکت با رعایت مقررات این اساسنامه.
 • تنظیم امور مالی شرکت.
 • دعوت هیئت مدیره بر اساس مفاد این اساسنامه.
 • تهیه و تنظیم خلاصه حسابهای عملیات جاری شرکت در هر ماه و تسلیم آن به بازرسان جهت حسابرسی.

تبصره: دفاتر مورد عمل و استفاده شرکتهای سهامی زراعی برابر نمونه ای می  باشد که بوسیله وزارت جهاد کشاورزی تهیه و در اختیار شرکتها گذاشته می شود.

 • انتخاب کارکنان مورد نیاز شرکت و پرداخت دستمزد آنها با در نظر گرفتن حق اولویت سهامداران شرکت.

ماده ۳۶: نحوه انتخاب بازرسان و وظایف و اختیارات آنها به شرح ذیل تعیین می شود.

الف: نحوه انتخاب بازرسان: از طرف مجمع عمومی شرکت دو نفر بازرس از سهامداران یا از بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو برای یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان تا حداکثر سه دوره متوالی بلامانع است. بازرسان مادام که جانشین آنان از طرف مجمع تعیین نشده است مسئولیت انجام وظیفه محوله را بر عهده دارند.

تبصره ۱: حق الزحمه بازرسان با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی به آنها پرداخت می شود.

تبصره۲: چنانچه بازرسان از بین اعضا انتخاب شده باشند در صورت استحقاق بهب پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب جمع عمومی مبلغی بعنوان پاداش سالیانه به آنها تعلق می گیرد.

تبصره۳: داشتن حداقل تحصیلات بالاتر در رشته های مرتبط برای بازرسان الزلمی است.

ب: وظایف اختیاری بازرسان:

 • بازرسان در مسائل مربوط به عملیات شرکت و اجرای صحیح مقررات اساسنامه و آیین نامه های مربوط و بودجه و اعتبارات نظارت کرده و بدون مداخله در امور جاری شرکت راسا و یا توسط کارشناسانی که برای اینکار از خارج تعیین می کنند دفاتر شرکت را حسابرسی و بازرسی نموده ودارای انرا مورد رسیدگی قرار می دهند.
 • بازرسان شرکت موظفند هر ماهه به حسابهای شرکت رسیدگی کامل نموده و نظرات خود را به هیئت مدیره شرکت اعلام نمایند. همچنین بازرسان باید ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی نسبت به صورت حسابها و ترازنامه های سالیانه و بودجه سال آتی شرکت اظهار نظر نموده و گزارش خود را از طریق هیئت مدیره به مجمع عمومی تسلیم نمایند.هیئت مدیره موظف است کلیه اطلاعات مورد نیاز بازرسان را در اختیار آنان قرار دهد.
 • وزارت جهاد کشاورزی میتواند رسیدگی به امور مربوط به وزارتخانه مذکور را به بازرسان ارجاع نمایند.

فصل-۴- ترازنامه:

ماده۳۷: سال مالی شرکت از روز اول فروردین هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه همان سال می باشد. اولین سال مالی هر شرکت از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده۳۸: هیئت مدیره موظف است همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان شرکت را تهیه و یک نسخه از آنرا تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به بازرسان و نسخه دیگر را به وزارت جهاد کشاورزی تسلیم نماید.

ماده۳۹: در ترازنامه تنظیمی، تمام داراییهای قابل تقویم به بهای خرید و یا بهای روز، هر کدام که کمتر است معین می شود موجودی محصولات تولیدی پایان سال به قیمت تمام شده یا به بهای دولتی در ترازنامه منعکس می گردد. مطالبات مشکوکالوصول با ارزش احتمالی آنها در ترازنامه ملحوظ، و ی بستانکاریهای وصول نشده نباید در ترازنامه جزء دارایی شرکت منظور گردند. ابنیه و اموال شرکت صرف نظر از بهای نازلتری که ممکن است ضمن تنظیم ترازنامه داشته باشند باید به بهای خرید در ترازنامه منظور گردند؛ مشروط بر اینکه استهلاک دارایی منقول و غیر منقول (به استثنای اراضی ) بحساب هزینه کل منظور و در حساب ذخیره استهلاک نیز منعکس شده باشد.

ماده۴۰: سود ویژه شرکت عبارتست از جمع درامدها پس از کسر هزینه ها و استهلاک.

ماده۴۱: سود ویژه بطریق زیر تقسیم می شود.

الف: حداقل باید ۱۵% از سود ویژه سالیانه شرکت که در آخر سال مالی بوسیله مجمع عمومی تعیین می شود بعنوان سود غیر قابل تقسیم به حساب ذخیره شرکت منظور گردد. ازین حساب در مواقعی که شرکت بعلت بروز افات مختلف یا سایر علل غیر قابل پیش بینی متضرر می گردد.؛ طبق تنظیم مجمع عمومی برای پرداخت دستمزد کارکنان شرکت استفاده می شود.

ب: به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی قسمتی از سود ویژه شرکت برای جبران مطالبات مشکوک الوصول شرکت اختصاص داده می شود.

پ:به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی میتواند قسمتی از سود ویژه برای انتقال به سال بعد تخصیص یابد.

ت: با تصویب مجمع عمومی ممکن است مبلغی از سود ویژه برای پاداش عملکزد سالانه هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان و کارکنان شرکت اختصاص داده شود. مبلغ مذکور نباید از حداقل ۳% سود یالیانه تجاوز نماید.

ث: سود ویژه حاصل از فعالیتهای زراعی و باغی به نسبت سهم بین صاحبان سهام تقسیم می شود.

ج:در شرکتهای سهامی زراعی که سرمایه گذاری در فعالیتهای غیر زراعی و باغی بصورت ترکیبی از عواید سهام دولت و اعضا انجام شده باشد، تقسیم سود مربوط به نسبت مشارکت در سرمایه گذاری خواهد بود.

چ: در شرکتهای سهامی زراعی که علاوه بر مردم، دولت نیز در آن سهامدار می باشد؛ ۵% سود سهام آن شرکتها صرف امور اموزشی اعضای هیئت مدیره، بازرسان، سهامداران، مدیرعامل و کارکنان شرکت در قالب شیوه نامه تنظیمی توسط وزار جهاد کشاورزی می شود.

فصل پنجم – مواد متفرقه:

ماده ۴۲: جرایم مدیران و مسئولین مربوطه در حفظ و بهره بداری از اموال و دارایی شرکت مشمول قوانین و مقررات مربوط می باشد.

ماده۴۳: در صورت فوت هر یک از سهامداران به استناد ماده ۱۰ قانون، شرکت یا انتخاب یک نفر از ورثه (با توافق سایر وراث)بعنوان قائم مقام متوفی اقدام مینماید. قائم مقام، کلیه وظایف و مسئولیتهای متوفی را در قبال شرکت بعهده دارد و مکلف است عواید حاصل از سهام متوفی را به نسبت سهم الارث در اختیار وراث قرار دهد. همچنین در صورت تقاضای وارث یا وراث، شرکت سهامی زراعی می تواند نسبت به خرید سهام و تأدیه بهای آن اقدام نماید.

ماده۴۴: شرکت و سهامداران آن از نظر پرداخت مالیات و سایر عوارض متعلقه مشمول ماده (۱۱) قانون می باشد.

ماده۴۵: اموال منقول و غیر منقول که با کمک بلاعوض دولت در اختیار شرکتهای سهامی زراعی قرار داده می شود و همچنین اموال اهدایی سایر مؤسسات و افراد جزء داراییهای شرکت مربوط؛ محسوب و در دفاتر مالی شرکت ثبت می گردد.

این اساسنامه در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب هیئت وزیران دولت محترم جمهوری اسلامی ایران رسید و ممهور به مهر دفتر هیئت دولت گردید.

مفاد اساسنامه در ۴۵ ماده و ۱۹ تبصره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه …/…/… شرکت سهامی زراعی ……….. مطرح و با اکثریت آراء اعضا حاضر بتصویب رسید.

rasooli