سرکار خانم راضیه رحیمی

مسئول بازرگانی

مدرک:کارشناسی بازرگانی

تعریف شغل:

این شغل تحت نظارت مدیر عامل انجام وظایفی از قبیل بررسی و نظارت بر خریدها وکنترل کیفی و تحویل کالا به انبار و پاسخگویی به مغایرتهای خرید دارد و با بخش مالی در ارتباط است.

شرح وظایف:

  • مذاکره با مشتریان و تأمین کنندگان لوازم مورد نیاز شرکت و تهیه پیش نویس قراردادهای خرید و فروش و ارائه به مقام مربوطه جهت بررسی و تأیید.
  • حصول اطمینان از کفایت و صحیح بودن اطلاعات خرید برای کلیه اقلام درخواستی مانند مواد اولیه ، قطعات یدکی و……
  • تهیه گزارشی از فعالیتهای انجام شده به همراه تجزیه و تحلیل لازم در پایان هر ماه.
  • بررسی بازار از نظر عرضه و تقاضای کالاها و قیمتها و شرایط و فعالیتهای اجرایی مربوط به خرید و فروش کالا.
  • انجام خریدهای شرکت در چارچوب مقررات و آیین نامه های معاملاتی.
  • تماس با مؤسسات مختلف و شرکتها و کارخانجات در رابطه با تأمین نیازهای شرکت.
  • هماهنگی با واحد امور مالی بمنظور اطلاع از توان موجود و ظرفیت مالی شرکت جهت تحویل بموقع اجناس خریداری شده.
  • انجام برخی از امورحسابداری جهت ثبت فاکتورهای خرید و محاسبات لازم در این زمینه