باغ پستـه:

این شرکت به جهت کمی شدید آب و خطر خشکی دشت با سیاست کشت منطقه ای به سوی کشتهای کم مصرف و پربازده ازنظر آبی سوق داده شد؛ که ازجمله این کشتها ، کاشت درختان پسته در منطقه بود که خود پشتوانه ای جهت اقتصاد کشاورزی شرکت بود.

دراین راستا شرکت سهامی زراعی تربت جام این فعالیت را درسال ۱۳۷۸ باهدف احداث ۶۰ هکتار باغ پسته (طرح طوبی) شروع ودراین مسیر گام برداشت.

موقعیت احداث باغ دراراضی چاه شماره ۲۸ متعلق به مجری طرح(شرکت سهامی زراعی تربت جام) درنظر گرفته شد.

طرح از طریق انتقال نهال درزمین اصلی بعد از انجام عملیات آماده سازی زمین وتهیه بستر واحداث کانال آبیاری وآبرسانی بترتیب انجام ونسبت به درآوردن ردیفهای کشت به فواصل ۴*۷ اقدام گردید

درابتدا ۳۰هکتار از باغ در سال اول به مرحله اجرا درآمد ودرمدت ۳ تا ۶سال این سطح به تقریبی ۱۱۰ هکتار افزایش یافت.

منبع آبی تامین کننده آب مورد نیاز ، چاههای شماره ۲۸ بادبی لحظه ای ۲۵ لیتر در ثانیه وچاه شماره ۲۷ با دبی ۵ لیتر در ثانیه در نظر گرفته شد.

ارقام استفاده شده جهت پیوند در سطح ۵۰ هکتار عملیاتی شده ارقام اوحدی ، کله قوچی بود و در سال ۱۳۸۴ باغ به مرحله بهره برداری رسید.

این فعالیت مطابق برنامه های از پیش تعیین  شده مسئولین مربوطه ادامه داشت تااینکه در زمستان سال ۱۳۸۶ یک اتفاق مهم روی داد . بابارش نسبتاٌ سنگین برف در مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ وبروزسرمای شدید و نوسات دمایی و ماندگاری آن تا اوایل اسفند ماه ، ابعاد خسارات وارده باغ در فروردین ماه ۱۳۸۷ برای همگان آشکار شد

در فروردین ماه برنامه کف بر کردن درختان در دستور کارقرار گرفته وعملیاتی گردید که قطعاٌ می بایست از خود پرسید که چه عواملی ابعاد شدید سرما زدگی را در باغ شرکت در مقایسه باباغهای اطراف شدت بخشد بدنبال تصمیمات اتخاذ شده وپیگیری های به عمل آمده در سال ۱۳۸۶ مبنی بر اخذ تسهیلات بانکی جهت اجرای پروژه آبیاری تحت فشار بابلر در سطح ۵۴ هکتار از باغ در سال ۱۳۸۷ عملیاتی گردید و به مرحله بهره برداری رسید.

کاهش آبدهی چاه وبروز نقصهای فنی وارده به آن و عدم نیاز آبی باغ ، آبیاری باغ در یک مدار طولانی قرارگرفت و عملاٌ باعث گردید تا پایه ها آمادگی لازم برای انجام عملیات پیوند را نداشته باشند.

انجام عملیات حفاری (تغییرمحل) چاه شماره ۲۸ در سال ۱۳۸۷ با عمق ۲۳۰متر تغییری در افزایش آبدهی چاه ایجاد ننمود.

جهت احیای مجدد باغ در سال ۱۳۸۹ عملیات پیوند زنی باغ درسطح ۵۰ هکتار از ارقام اکبری (۵ هکتار) ، احمد آقایی (۱۵هکتار) سفید بادامی (۱۰هکتار) وفندقی (۲۰هکتار) مورد اجرا قرارگرفت ودیگر سطوح باغ به علت عدم آمادگی پایه جهت عملیات پیوندزنی دردستور کار برنامه سال ۱۳۹۰ قرارگرفت وبا استفاده ازارقام سفید بادامی (۱۰هکتار) ، احمد آقای(۴۵هکتار) دراین سال عملیاتی گردید

در سال ۱۳۹۱ تغییری در سیستم آبیاری باغ ایجاد گردیده که صرف نظر از ذکر دلایل آن عملاٌ سیستم آبیاری بابلر جمع آوری گردید واز آن به بعد تا بحال به روش آبیاری سنتی آبیاری می شود به هر حال باغ پسته شرکت در شرایطی قرار گرفت که احیای مجدد آن به مراتب سخت تر از گذشته واحداث یک باغ نوبنیاد بوده احیای چنین باغ های بسیار سخت ، هزینه بر و زمان گیر می باشد.

ارزیابی عملکرد این فعالیت ومیزان تحقق سیاستهای محوری تعریف شده و مورد توقع ابتدایی ومیزان موفقیت دراجرا وحصول آن می تواند با مدیریت متمرکز واستفاده از نظرات جمعی بصورت راهکارهای قابل توصیه زمینه های اجرایی برای ادامه آن داشته باشد کلیه اقدامات بایستی واجد پشتوانه علمی فنی حمایتی باشد تا راهکارهای مناسبی را متناسب با شرایط ، بصورت بحث وتحقیق بیشتر بوجود آورد.

آب ومحدودیتهای آن در باغ پسته:

درخت پسته حساسیت کمتری نسبت به خشکی دارد و طاقت بیشتری نسبت به سایر درختان در مقابل کم آبی نشان می دهد ولی از نظر اقتصادی بهترین نتیجه وقتی عاید می شود که درخت پسته به حد کافی آب دراختیار داشته باشد میزان و روش آبیاری از عوامل مهم تولید محصول و رشد گیاه بخصوص ریشه درختان جوان میباشد. تحمل درختان پسته به کم آبی دلیل برخاصیت ذاتی درخت نیست زیرا شواهد نشان داده است پسته مانند سایر درختان نیاز به آب دارد و اگر در طول فصل رشد درخت کمتر از نیاز طبیعی به آن برسد با وجودی که درخت زنده می ماند از قدرت بازدهی وحتی عمر درخت نیز کاسته می شود در آبیاری سطحی (غرقابی ،نهری ، کرتی و …) میزان آب است که مقدار جذب را معین می کند.

 • تامین وافزایش آب مورد نیاز باغ از ۱۷ لیتر فعلی به بالای ۳۰ لیتر با مد نظر قراردادن حفظ سطوح کامل باغ به هر شکل وطریق ممکن.
 • تغییر سیستم آبیاری واحیای مجدد سیستم آبیاری تحت فشار ومناسب سازی واجرایی نمودن بصورت آبیاری قطره ای.
 • درنظر داشتن مدار آبی ۱۵روزه جهت تولید اقتصادی.
 • مسقف نمودن مکان ایستگاه پمپاژ جهت حفاظت و نگهداری از عوامل طبیعی.
 • استفاده از استخر ذخیره آب در صورت عدم اجرای آبیاری تحت فشار جهت بالا بردن راندمان آبیاری در قطعات باغ کمری که درحال حاضر بعلت کامل نبودن لوله کشی این مسیر از باغ وقتی تا قسمت کمری ها ونیز عدم امکان استفاده از جوی خاکی بعلت وضعیت توپوگرافی.

نگاهی به وضعیت ماشین آلات وادوات باغ:

امروز کاربرد تراکتور در فعالیت های کشاورزی وباغبانی ، به معنی جایگزینی قدرت موتور با نیروی اندک انسانی است ولی مکانیزاسیون فراتر از کاربرد تراکتور بوده ودارای محاسن زیادی ازقبیل : انجام به موقع عملیات کشاورزی ، کاهش محدودیت آب وهوای منطقه برروی برنامه ریزی کشاورزی ، بازدهی وبهره وری بیشتر ، مقرون به صرفه بودن ، سهولت وسرعت انجام عملیات ، کاهش نیاز کشاورزان به نیروی انسانی . لذا در این راستا خرید دستگاههای ذیل الزامی می باشد.

 • خرید یکدستگاه تراکتور باغی گلدونی کمرشکن.
 • خرید یکدستگاه لولر یک طرفه.
 • خرید یکدستگاه دیسک کششی پشت تراکتوری جهت تراکتور گلدانی.
 • خرید یکدستگاه سمپاش توربو لاینر باغی.
 • خرید چنددستگاه اره موتوری پشتی علف زن.
 • خرید دو دستگاه سمپاش پشتی کوچک جهت تغذیه کودی آزمایشی وکنترل علف هرز.

نیروی کارگری:

لزوم به کارگیری ۲ نفر نیروی آبیار درصورت اجرایی شدن پروژه آبیاری تحت فشار جهت کنترل بهتر تاسیسات وکمک در بالابردن بازدهی عملیات آبیاری و …

بکارگیری یک نفر نیروی نگهبان به صورت شبانه روزی.

سایر امور پیشنهادی:

 • پرکردن کانال مابین باغ کمری و وقتی.
 • انجام عملیات خاکی اضافه نمودن خاکریز حصار دور باغ.
 • احداث برجهای نگهبانی درگوشه های باغ.
 • بهبود وضعیت روشنایی اطراف خانه کارگری ونگهبانی.
 • بهبود وضعیت دید در سقف دوم خانه کارگر.
 • احداث بادشکن بطول ۱۵۰۰متر.
 • واکاری درختان حذف شده به غرس نهال جدید.
 • هرس فرم زمستانه درختان دردی ماه تا بهمن ماه با بهره گیری از نیروی نی وباتجربه.
 • احداث خزانه تولید نهال جهت واکاری.
 • حذف زراعتهای دیگر ازمدار آبی باغ.
 • خاموش نمودن منبع آبی بعداز دادن یک آب بعد از مرحله برداشت پسته ، جهت خزانه نمودن درختان ومقابله بهتر باسرماهای زود هنگام پاییزی.
 • تهیه خاک هرساله جهت آنالیز وتوصیه کودی.
 • مرتب کردن واضافه نمودن فضای انبار وسایل.
 • احداث هانکار ماشین آلات وادوات باغ.
 • احداث جاده اطراف باغ.
 • بررسی وضعیت کارکرد تراکتور وادوات باغ بصورت کمکی در بخشهای زراعت در اوقات بیکاری.
 • چگونگی جایگزین نمودن جای خالی آبیار درروزهای که درمرخصی بسر می برد.
 • عدم ایجادفضاهای اضافی در محوطه باغ در جهت تامین نیاز شخصی کارگران مشغول به کار درواحد.
 • تامین وسیه نقلیه مناسب.