جهت خرید نهاده های دامی و یا محصولات زراعی و یا اطلاعات مورد نیاز خود و مشاوره با ما تماس بگیرید.
شرکت سهامی زراعی تربت جام (نیل آباد)
33-1

شماره های تماس :۰۵۱۵۲۵۷۳۲۵۲ و ۰۵۱۵۲۵۷۳۲۵۱ 

کد پستی :
فکس : ۰۵۱۵۲۵۷۳۲۵۳

آدرس: خراسان رضوی – شهرستان تربت جام – بخش بوژگان – نیل شهر

پست الکترونیکی: jamzeraei@chmail.ir