تولیدات زراعی در شرکت سهامی زراعی تربت جام شامل: کشت خربزه، گندم و جو، چغندر قند، ذرت علوفه ای، کلزا و زیره می باشد. در قسمت معرفی محصولات درباره هر کدام شرح داده می شود.