سرکار خانم راحله رسولی         

مسئول روابط عمومی و IT

وظایف کلی :

 • جمع‌آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها، اقدامات، طرحها و برنامه‌های شرکت، به‌منظور تنظیم گزارش، خبر و سیاستهای خبری و تبلیغاتی و اجرای طرحهای ارتباطی و انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی با توجه به خط مشی کلی شرکت، از طریق :
 • ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولان.
 • دریافت گزارش فعالیتها، طرحها و برنامه‌های واحدهای مختلف شرکت، صورتجلسات شوراها و مکاتباتی که ارزش اطلاع‌رسانی دارند.
 • برقراری ارتباط با روابط عمومی سازمانها و شرکتهای دیگر و نهادهای دولتی و غیر دولتی برحسب ضرورت از طریق به‌کارگیری ابزار ارتباطی مناسب.
 • انعکاس فعالیتها، برنامه‌ها و طرحهای شرکت به مردم، دولت و نهادها و سازمانهای داخل و خارج کشور.
 • مطالعه، بررسی، ارزیابی، برنامه‌ریزی و تجهیز مستمر روابط عمومی و فعالیتهای آن به ‌منظور ارتقای کیفیت و بهینه سازی فعالیتهای تبلیغاتی، انتشاراتی و ارتباطی براساس روشهای پیشرفته و به روز.
 • انعکاس طرحها و سیاستهای اجرایی و عملکرد شرکت به جامعه مخاطب.
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی به منظور برگزاری نمایشگاههای تخصصی در حیطه فعالیتهای شرکت .
 • مدیریت وب سایت شرکت و ارتباط با وب سایت های خبری وزارت نیرو.
 • برنامه‌ ریزی‌ بازدیدهای‌ کارشناسان، دانشجویان و دانش آموزان از تاسیسات شرکت.
 • برنامه ریزی لازم برای ارتباط مستقیم، تلفنی و اینترنتی مخاطبان با مدیر عامل و معاونین شرکت.
 • برگزاری‌ نمایشگاههای داخلی، بین المللی و تخصصی مرتبط با عملکرد های شرکت.
 • تلاش‌ برای‌ شناساندن‌ شرکت و اهداف‌ و خدمات‌ آن‌ به‌ جامعه‌ و مخاطبین‌ خاص‌ آن‌ از طُرق‌ مختلف.
 • مستندسازی چندرسانه‌ای فعالیت های شرکت به منظور ارائه به موقع گزارشها.
 • تجهیز و بهینه سازی سالن اجتماعات.
 • راه اندازی نظام جامع پیشنهادات در سطوح مختلف.
 • تدارک برنامه ها و طرح های فرهنگی برای کارکنان و خانواده های آنها.
 • راه اندازی و بهره برداری از سیستم SMS Center.
 • انجام هماهنگی های لازم برای انجام سفرهای رسانه ای خبرنگاران جهت بازدید از پروژه های شرکت.
 • جمع آوری یافته های جدید و مقالات تخصصی داخلی و خارجی در زمینه فعالیتهای شرکت.
 • حفاظت از حریم شرکت در مقابل جوسازی ها، خلاف گویی ها، دروغ پردازی ها، تهدیدها و …
 • خروج روابط عمومی از موضع انفعالی به موضع فعال.
 • تهیه و تنظیم منشور اخلاقی روابط عمومی شرکت.
 • تقویت ارزش ها و ویژگی های مطلوب انسانی.