آقای غلام سنگک

مسئول بخش ماشین آلات

تعریف شغل:

این شغل تحت سرپرستی مدیر عامل عهده دار برنامه ریزی و سرپرستی بر اجرای برنامه ها برای توسعه – تجهیز – تعمیر و نگهداری ماشین آلات و ادوات کشاورزی و راهسازی و تسطیح و وسائط نقلیه تندرو و تأسیسات زیر بنایی مکانیکی شرکت و همچنین اجرای طرحهای فنی و براوردهای مربوط و سرپرستی و نظارت بر طرح های توسعه که توسط پیمانکار اجرا می شود.

شرح وظایف جاری:

 • بررسی و ایجاد سیستم اصولی به منظور شناخت و دسترسی به اطلاعات از انواع شوارع – ابنیه – تأسیسات – چاههای عمیق – الکتروپمپها – سیستمهای برق رسانی – سیستم هدایت آب و آبرسانی و مشخصات انواع ماشین آلات اعم از کشاورزی – راهسازی – تولیدی و پیراتولیدی بمنظور برنامه ریزی در جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی با توجه به نیازها و امکانات شرکت.
 • بررسی نیروی انسانی موجود و تقسیم انها در واحدها به نحویکه علاوه بر استفاده صحیح از تخصصها و مهارتها به نحوی که موجبات اشتغال کامل نیروها را فراهم نماید.
 • برنامه ریزی به منظور تأمین لوازم یدکی مورد نیاز.
 • برنامه ریزی به منظور توسعه ابنیه – راها – شبکه آبرسانی و صنایع وابسته به کشاورزی در شرکت.
 • ایجاد هماهنگی با تدارکات کشاورزی – دامپروری و انبارها و خدمات پشتیبانی در جهت اجرای برنامه واحدها.
 • نظارت مستمر بر کار واحدهای تحت سرپرستی و ایجاد سیاستهای اجرایی به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیلات لازم برای واحدهای اجرایی.
 • نظارت بر آموزشهای لازم نیروی انسانی تحت سرپرستی به منظور بالا بردن سطح همکاری و کارائی جمعی آنها.
 • نظارت بر کار تعمیرگاه و تعمیر ادوات به منظور انجام سرویسهای لازم مورد نیاز ماشین آلات برای آمادگی در جهت اجرای برنامه های تعیین شده.
 • تهیه و پیشنهاد طرحهای جایگزین.
 • نظارت بر ایجاد آرشیو فنی و به هنگام جمع آوری اطلاعات و مدیریت آرشیو.
 • کنترل خریدهای انجام شده با اصل سفارشات.
 • بررسی مشکلات پرسنل تحت سرپرستی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضا مرخصی، معذوریت، مأموریت پرسنل.
 • پیشنهاد تشویق – ارتقاء – تنبیه و برقراری مزایای سوخت.
 • نظارت بر آموزشهای تئوری و عملی به پرسنل تحت سرپرستی.