ماشین های کشاورزی - تراکتور

ماشین های کشاورزی – تراکتور

نویسنده آرش آذروش
تعداد صفحه ۱۱
زبان فارسی
حجم فایل ۹۸٫۲ KB
نوع فایل pdf

در این کتاب تراکتور به عنوان مهمترین ماشین در عرصه صنعت کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس علاوه بر معرفی انواع مختلف تراکتورها در این کتاب، قابلیت و تنوع عملکرد آنها نیز در راستای اهداف متنوع کشاورزی – صنعتی طبقه بندی و تشریح شده است.

 

Download

 S.Beydollahi