ماشین های کشاورزی - کمباین

ماشین های کشاورزی – کمباین

نویسنده آرش آذروش
تعداد صفحه ۱۶
زبان فارسی
حجم فایل ۱۳۶٫۰ KB
نوع فایل pdf

گستره مکانیزاسیون کشاورزی با جایگزینی توان موتور به جای نیروی انسان و حیوان در زمینه های متنوع کشاورزی از جمله برداشت محصول صورت گرفت . براین اساس با بکارگیری شیوه های متنوع مکانیزاسیون درعرصه کشاورزی ابزار مکانیکی خودکار از جمله کمباین جایگزین نیروی انسان گردید تا علاوه بر افزایش سرعت در برداشت محصول کیفیت عملیات برداشت با شاخصه های بهتر از جمله کاهش ضایعات محصول در این فرایند نیز بهبود یابد. تجربیات کسب شده از طریق پژوهش در حوزه تکنولوژی کشاورزی همراه با پیشرفت های صورت گرفته در امر ساخت و تولید ماشین های کشاورزی از جمله کمباین اینجانب را بر آن داشت تا با تدوین و نگارش این کتاب دستاوردهای مربوط به این حوزه را دراختیار پژوهشگران و علاقمندان به این شاخه از علوم مهندسی قرار دهم . امید است تا مطالب این مختصر پاسخگوی بخشی از نیازهای پژوهشی علاقمندان گرامی قرار گیرد

Download

 S.Beydollahi