مزایده ۴ عدد کمباین سهند  و دو عدد تراکتور ۴۵۶۰

 

جهت اطلاع بیشتر باما تماس بگیرید