انواع آجرسفال تولید شده در این واحد از نوع سه سوراخه و پنج سوراخه و ده سوراخه می باشد که در سال گذشته حدود سه میلیون و پانصد هزار قطعه تولید داشتیم .

مزایای استفاده: جهت پوشش ساختمانها و تیغه وسط دیوارها و پوشش سقف ساختمانها و نوع سه سوراخه نیز جهت دیوارچینی استفاده می گردد.

به طور كلي تهيه آجر سفال در پنج مرحله اصلي زير مي باشد :

۱- استخراج مواد:

در اين مرحله خاك از معدني كه قبلاً كيفيت آن مورد بررسي وتأييد قرار گرفته است برداشت مي نمايند.

۲- تهيه گل:

در اين مرحله خاك را ضمن آب زدن و جداسازي سنگ يا مواد خارجي از آن براساس ميزان سختي و خشكي آن با آسياهاي مختلف خورد نموده و به دانه بندي در حدود ۱تا۵/۱ ميليمتر مي رسانند و در سيلوي خاك نگهداري مي نمايند.

۳- فرم دادن:

مرحله فرم دادن بدين صورت است كه گل مهيا شده در دستگاه ميكسر كه روي يك اتاق وكيوم پرس مي باشد وارد شده و بعد از آنكه هواي داخل گل به طور كامل تخليه شد، گل توسط اين دستگاه كاملاً فشرده مي شود تا مواد تا حد امكان مخلوط وفشرده شده و هيچگونه خلل و فرجي باقي نماند و سپس گل فشرده شده توسط اكسترودر در حين عبوراز محل خروجي ماشين ،شكل قالبي را كه در آن محل نصب شده است را به خود مي گيرد و به صورت شمش گلي با ابعاد تعيين شده خارج مي شود كه بلافاصله بعد از قالب برش خرده و به قسمت خشك كن حمل مي شود.

۴- خشك كردن:

خشت آماده شده در هوای آزاد(خشت آفتابی) تا ميزان رطوبت و مقاومت آن به حد مناسب رسيده و آماده قراردادن در كوره شود. اگر خشت تر وارد كوره شود هم خود محصول ترك خورده و از بين مي رود و هم كوره دچار شوك حرارتي شده كه موجب ريزش و خرابي آن مي شود.

۵- پخت:

در مرحله پخت،خشت خشك وارد كوره شده ودر معرض حرارت بسيار بالا (تا ۹۰۰ درجه سانتيگراد) قرارمي گيرد و براي مدت زمان معيني حرارت مي بيند تا سفت وسخت شده و اكسيدكربن آن نيز متصاعد شود.

پس از انجام پخت تيغه يا بلوك سفالي توليد شده جهت بارگيري و فروش انتقال مي يابد.