آقای احمد یعقوبی سیستانی

سرپرست تعمیرگاه

تعریف شغل:

این شغل تحت سرپرستی سرپرست خدمات فنی عهدهدار تعمیر انواع مولدهای ثابت و متحرک گازوئیلی و بنزینی به عنوان مکانیک بوده و به کار یک تا دو نفر کارگران نظارت و سرپرستی دارد.

شرح وظایف جاری:

 • بررسی وضعیت ماشین آلاتی که برای تعمی ارائه می شود و تشخیص نقایص در حد تعمیر مورد نیاز.
 • تنظیم فرم مربوط به تعمیر.
 • سرپرستی کارگران تعمیرات در پیاده و سوار کردن قطعات تعمیراتی.
 • انجام تعمیر سیستم سوخت رسانی – فارسونکها – پمپهای گازوئیلی شامل پرده ساسات – شانه برگردان گاز – غلطک زیر شانه – مبل سوپاپ – میل لنگ – بلبرینگهای سروته پمپ گازوئیل و سوزنهای انژکتور و نارسونیکا.
 • انجام تعمیر مولدهای انرژی از قبیل سرسیلندر – سیلندر شامل (فنرهای سوپاپ ورود هوا – لاستیک و خارهای سوپاپ و ساق آن – پیستون – شاتون – میل لنگ – یاتاقانهای ثابت و متحرک – میل سوپاپ – زنجیره های گرداننده و میل تایتها اسینکها. )
 • انجام تعمیر و تعویض فنر – آب پخش کن در موتورهای بنزینی.
 • انجام تعمیر دستگاههای خنک کننده از قبیل واتر پمپ – اویل پمپ – پروانه رادیاتورهای روغنی در بعضی از وسایل موتوری.
 • انجام تعمیر انواع کلاچ خشک و روغنی.
 • انجام تعمیر گیربکسهای مختلف یک یا دو طبقه شامل تعمیر یا تعویض قطعات.
 • انجام تعمیر گاردون و دیفرانسیل.
 • انجام تعمیر موتور تراکتورها – موتورهای کمباین – سواتر و اسکریر و ….
 • دادن آموزشهای لازم به پرسنل.
 • همکاری و نظارت محوطه کاری.
 • رعایت اصول ایمنی – فنی و بهداشتی توسط خود و نظارت بر رعایت اصول فوق توسط کارگران .