واحد کوره آجرپزی :

این واحد با توجه به لزوم ایجاد واحدهای مسکونی جهت سهامداران شرکت دراوایل تاسیس شرکت ایجاد گردید که دراوایل به روش کوره هوفمان با ۱۰قمیر شروع به فعالیت نموده ودر سال۱۳۸۹ با ایجاد کوره جدید با ۵۰قمیره و مکانیزه نمودن کامل خشت زنی به تولید آجرسفال سه سوراخ و آجر سفال ده سوراخ ادامه داده بطوریکه میزان تولید سالانه آجر بالغ ۷۰۰/۷ تن آجرسفال سه سوراخ و ۶۴۳تن آجر سفال ده سوراخ درسال۹۳ باتوجه موقعیت مکانی منطقه میباشد

یکی از دلایل کمی درآمد کوره بدلیل موقعیت مکانی آن در منطقه است که درمحیطی بسته ایجادگردیده وامکان بازاریابی وفروش درسطح منطقه را ندارد ونیزبدلیلی دوری از بازارفروش پرجمعیت مانند تربت جام ومشهد هزینه های حمل وبازاریابی کفاف هزینه های خودرا نخواهد کرد تا سود هی چندانی داشته باشد