پسته:

درخت پسته معمولی و یا پسته ایرانی پیستاکیا ورا (Pistacia vera) به شکل جنگلهای انبوه در شمال شرقی ایران دیده می‌شود لذا می‌توان گفت که اصل این جور پسته از ایران است. درخت پسته از ایران به سایر نقاط مخصوصا به سواحل دریای مدیترانه (جنوب اروپا و شمال آفریقا) رفته است.

شرح کلی پسته در شرکت زراعی:

ارقام محصول: احمد آقایی، اکبری، سفید بادامی، فندقی.

زمان احداث: سال ۱۳۷۷٫

زمان برداشت: نیمه دوم شهریور ماه

نوع کاشت: ردیفی ۴*۷

نوع برداشت: دستی

سطح زیر کشت: ۱۱۰هکتار.

تولید سالانه: تولید سال ۱۳۹۸ در سطح بارده ۱۱۰ هکتارمعادل ۱۳۰ تن

آفات مهم این محصول:

  • زنجرک پسته ایدیو سروس ستالی (آفت شیره)
  • پسیل پسته که به شیره خشک معروف است.(مهمترین آفت پسته)
  • شپشک واوی پسته
  • لارو برگ خوار پسته
  • کرم ریشه پسته
  • سرشانه خوار پسته
  • زنبورهای مغز خوار پسته

علفهای هرز و بیماریهای این محصول: پهن برگ، باریک برگ

علت رونق این محصول در شهرستان: نیاز آبی کم این محصول نسبت به بقیه محصولات و اقتصادی بودن تولید

راه مقابله با آفات: بیشتر بارزه شیمیایی و بسته به نوع آفت از طریق توصیه های لازم کارشناسی اقدامات لازم بعمل می آید.