آقای عبدالواحد رحیمی

کارپرداز

شرح وظایف  کارپرداز :

  • دریافت درخواست‌های خرید که به وسیله مقام مافوق امضا می‌شود.
  • استعلام قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق.
  • تحصیل نمودن کالا و ارائه آن به مقام مافوق از نظر تطبیق با مشخصات مورد تقاضا.
  • دریافت استعلام بها پس از تامین اعتبار و دریافت تنخواه گردان لازم به منظور خرید اجناس.
  • تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده طبق فاکتور.
  • تحویل اجناس خریداری شده به انبار در مقابل اخذ رسید و قبض انبار.
  • واریز حساب تنخواه گردان با ذیحسابی و درخواست تنخواه گردان مجدد.
  • تهیه گزارشات لازم جهت مقام مافوق.
  • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق.