با سلام واحترام.
باعث افتخار وشادمانی هست پیام واظهار لطف حضرتعالی.بنده هم صمیمانه به شما تبریک وتهنیت میگویم انشالا شرکت سهامی زراعی با مدیریت حضرتعالی شکوه پیشین را باز یابد.

با احترام سعید مداحی