آقای کریم رضایی

مسئول امور چاهها

در شرکت سهامی زراعی تربت جام حدوداِّ ۳۲ حلقه چاه فعال داریم که بیشتر در بخش زراعت مورد استفاده قرار می گیرد سایر واحدها نیز مانند گاوداری و مرغداری و باغ پسته نیز هر کدام یک حلقه چاه دارند.

تعریف شغل:

این شغل تحت سرپرستی مافوق عهده دار سرکشی و انجام سرویسهای مورد لزوم چاههای  اب و همکاری با سرپرستی در رفع نواقص احتمالی شامل تابگیری و تعمیر لوله و شافت و غلاف و الکتروپمپهای هادی از عمق به سطح می باشند.

شرح وظایف جاری:

  • بازدید و سرکشی از چاههای تحت نظارت کنترل آب – روغن – گریس – سوخت – تسمه های انتقال نیرو و سایر قسمتهای دیزل ژنراتور چاه یا تابلوهای انتقال و تبدیل برق به نیرو تعویض فیوز پلاتین – کنتاکتورها.
  • اطلاع از نواقص فنی حادث شده شامل جعبه دنده – گریسکاری و الکتروموتورها و تعویض فیلتر.
  • همکاری در حمل بارگیری و بالاکشیدن لوله های چاه – شافت – غلاف – وهمکاری در تعمیرات مربوط.
  • تأمین بودن روغن و تأمین سوخت مصرفی.
  • خاموش و روشن کردن موتورها اعم از برقی وگازوئیلی طبق برنامه با رعایت دستورالعملهای مربوط.
  • اعلام مواد و لوازم یدکی و سوخت مورد نیاز به سرپرست و پیگیری در تدارکات به موقع آنها.
  • همکاری با تعمیرکاران در انجام تعمیرات مربوط به موتورها.
  • رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگرانو