کلزا:

کلزا (Brassica napus)، یکی از گیاهان دانه‌روغنی مهم در مناطق معتدله و دارای طیف نسبتاً وسیعی از سازگاری اقلیمی است

دانه کلزا دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئین و ۱۲ تا ۲۰ درصد پوست است. رقم اصلاح شده کلزا، که امروزه کانولا خوانده می‌شود، از مقدار کمتری اروسیک اسید و ﮔﻠﻮﻛﻮﺯﻳﻨﻮﻻﺕ برخوردار است و به علت محتوای کمتر مواد ضد تغذیه‌ای، برای مصرف انسان و تک معده‌ای‌ها نسبت به رقم غیر اصلاح شده یا همان کلزا، مناسب‌تر است.

شرح کلی درباره کلزا در شرکت سهامی زراعی تربت جام:

ارقام محصول: ناتالی، هیدرومیل، ارتیت، نیپتون.

زمان کاشت: شهریورماه

زمان برداشت: خرداد ماه

نوع کاشت: کلزا یک گیاه بسیار حساس به سله خاک می باشد ، بستر خاک برای بذر کلزا بایستی محکم ولی نرم باشد . رطوبت بذر و خاک برای جوانه زنی بسیار حیاتی است . بنابراین کاشت کلزا در خاکهای خشک توصیه نمی شود و جوانه های کلزا در خاکهای فشرده و سله بسته به آسانی خسارت می بیند پس بایستی بستر خاک را نرم تهیه کرد ولی طوری نباشدکه به آسانی توسط باد فرسایش یابد به همین خاطر چنگ زنی گیاهک کلزا برای مبارزه با علف هرز توصیه نمی گردد .
دانه کلزا را می توان با انواع بذرکار کاشت عمق مناسب برای بذر کلزا حدود ۵/۱ تا ۵/۲ سانتی متر می باشد . بیشتر از ۵/۲ سانتی متر باعث تلف شدن جوانه ها می شود . کاشت کلزا در فاصله ردیفی ۱۸-۱۵ سانتی متر با بذر کار کلزا بصورت یکنواخت در عمق خاک انجام می گیرد.

سطح زیر کشت: ۶۱ هکتار

میزان بذر مصرفی: ۴ کیلو در هکتار

تولید سالیانه: ۲۴۰ تن

آفات مهم این محصول: شته مومی، کک چلیپا

بیماریهای این محصول: از مهم‌ترين بيمارى‌هاى کلزا در ايران مى‌توان به پوسيدگى ساقه و طوقه، پوسيدگى اسکلروتينيائى ساقه و لکه قهوه‌اى آلترنيائى اشاره نمود. براى مبارزه با اين بيمارى‌ها بايد از ارقام مقاوم و نيز روش‌هاى به زراعى از جمله تاريخ کاشت مناسب، تراکم مناسب، تناوب زراعي، آيش و زير خاک کردن بقاياى گياهى استفاده نمود. چنانچه اين روش‌ها مؤثر واقع نگرديد از مبارزه شيميائى به‌عنوان آخرين راه، بهره مى‌جوئيم.  

راه مقابله با آفات: سموم دیمیتوات، متاسیستوکس.