آقای علی محمد اخلاقی

سرپرست کوره آجرپزی

واحد کوره آجرپزی :

این واحد با توجه به لزوم ایجاد واحدهای مسکونی جهت سهامداران شرکت دراوایل تاسیس شرکت ایجاد گردید که دراوایل به روش کوره هوفمان با ۱۰ قمیر شروع به فعالیت نموده ودر سال ۱۳۸۹ با ایجاد کوره جدید با ۵۰قمیره و مکانیزه نمودن کامل خشت زنی به تولید آجرسفال سه سوراخ و آجر سفال ده سوراخ ادامه داده بطوریکه میزان تولید سالانه آجر بالغ ۷۰۰۷ تن آجرسفال سه سوراخ و ۶۴۳ تن آجر سفال ده سوراخ در سال با توجه موقعیت مکانی منطقه می باشد.

یکی از دلایل کمی درآمد کوره بدلیل موقعیت مکانی آن در منطقه است که در محیطی بسته ایجادگردیده و امکان بازاریابی و فروش درسطح منطقه را ندارد و نیزبدلیل دوری از بازارفروش پرجمعیت مانند تربت جام و مشهد هزینه های حمل و بازاریابی کفاف هزینه های خود را نخواهد کرد تا سوددهی چندانی داشته باشد.

تعریف شغل:

این شغل تحت سرپرستی مدیرعامل عهده دار اداره کوره آجرپزی به منظور تولید آجر مرغوب جهت فروش و مصرف در واحدهای شرکت می باشد. شاغل به کار کارگران خشت زن، کوره سوز، کوره چین و خدمات جنبی مربوط نظارت و سرپرستی دارد.

شرح وظایف جاری:

  • مراقبت و نظارت بر آماده سازی و اختلاط انواع خاکهای موجود در محل بوسیله بولدوزر و لودر و دپوی آنها.
  • مراقبت در آبگیری و آماده سازی گل مواد مصرفی در آجرپزی بلحاظ مدت آبخوری برای تولید گل مرغوب – دپوی ماسه برای قالبگیری گل و تولید خشت.
  • نظارت بر قالبگیری و قالبگذاری خشت توسط خشت مال.
  • نظارت بر کوره چینی در قمبرها با ظرفیت ۱۵۰۰۰ قالب خشت.
  • نظارت بر اتش کاری قمبر به مدت ۲۴ ساعت برای تولید آجر.
  • نظارت بر بارگیری آجرپخته با نوار نقاله از داخل قمبره با ماشین.
  • بررسی مشکلات کارگران کوره و رفع مشکلات آنها.
  • بررسی نیازهای کوره بلحاظ مواد سوختی قالب و ماسه و خاک و غیره.