آقای احمد مقامی

سرپرست گاوداری

واحد گاوداری شیری درسال ۱۳۶۶ با ۷۹ راس تلیسه ریجستر کانادایی در زمینی به مساحت ۸۰۰۰۰ مترمربع که کاملاٌ دیوارکشی گردیده است شروع به فعالیت نموده است که در داخل این محوطه میزان ۵۹۹۶ مترمربع آن مسقف جهت استفاده اصطبلها و شیردوش و زایشگاه و… و میزان ۸۸۴۲ مترمربع غیرمسقف جهت استفاده و نگهداری باربند دامها وغیره  می باشد و بطور کلی و درحال حاضر دارای تعداد ۵۲۹ رأس گاو اصیل نژاد هلشتاین بوده که تفکیک  فعلی آن به شرح ذیل می باشد.

آمار گاوداری شیری:

در کل این گاوداری دارای ۵۸۶ راس گاومی باشد که به این شرح است:

گاو شیری ۲۲۰ رأس.
گاو خشک ۴۰ رأس.

تلیسه آبستن ۶۰ رأس.

تلیسه آماده تلقیح ۵۰ رأس.

گوساله ماده حدود ۶ تا ۱۲ ماهه  ۶۰ رأس.

گوساله ماده ۳ تا ۶ ماهه ۵۰ رأس.

گوساله ماده شیری  زیر سه ماه ۵۰ رأس.

گوساله نر شیری ۲۰ رأس.

آمار شیر :

روزانه میانگین ۷تن شیردر گاوداری تولید میشود که بار میکروبی آن زیر یک میلیون است. چربی ۳٫۵ %، پروتئین حدود ۳%  و سلولهای سوماتیک شیر زیر ۳۰۰هزار می باشد.

وضعیت تامین موادغذایی این واحد از دو طریق زیر حاصل می گردد :

      ۱- موادغذایی تامینی از شرکت سهامی زراعی تربت جام شامل: جو، تفاله خشک ،یونجه ،ذرت علوفه ای وکلش گندم و جو که تولیدی خود شرکت می باشد.

        ۲- مواد غذایی تامینی از سایر نقاط کشور که شامل افزودنی های دامی و ذرت دانه ای می باشد.

دراین واحد خوراک دام موردنیاز دامها به روش TMR دردومقطع صبح وعصر انجام میگردد که این عمل توسط دستگاه فیدمیکسر siloking مدل newgeneration  آماده وبداخل آخور ریخته می شود.

شیردوشی به تعداد ۳ مرحله وبه فاصله زمانی ۸ ساعت انجام می شودمیانگین آزمایشات توتال (اندازه گیری بارمیکروبی) انجام می گیرد که درآخرین بار حد ۴۰۰۰۰۰ می باشد.

شیر تولیدی واحد به شرکتها وکارخانجات لبنیاتی شهرستان تربت جام ونیز مشهد ارسال می گردد.

این واحد با اشتغال بکار تعداد ۱۹ نفر هم اکنون به فعالیت خود ادامه می دهد و تأثیر زیادی در زمینه اصلاح دامهای منطقه را دارد.

تعریف شغل:

این شغل تحت نظارت مدیر عامل  انجام امور مربوط به هماهنگی، کنترل، بازدید، نظارت و آموزش در داخل بهاربندها سالنهای شیردوش، بیمارستان گوساله دانی ، امور فحلی و تلقیح و تابلو آمار برنامه تغذیه دامها و همچنین رسیدگی به امور پرسنل کارکنان تحت سرپرستی را به منظور پرورش و تکثیر گاوهای داشتی و دامپروری بر عهده دارد.

شرح وظایف جاری:

 1. تنظیم برنامه کار کارکنان واحد گاوداری و نظارت بر اجرای صحیح وظایف محوله.
 2. مطالعه گزارش تکنیسین شیفت، کنترل و بررسی وقایع و تعداد زایمان و وضعیت زایمانها.
 3. انجام عملیات زایمان و سخت زایی و تنظیم برنامه غذایی و دارویی جت گاوهایی که زایمان سخت داشته اند.
 4. آموزش کارگز زایشگاه جهت دوشش گاوهای تازه زا و دوش و کنترل میزان شیر مصرفی گوساله ها با توجه به تعداد به ممنظور حصول اطمینان در مورد کافی بودن آن.
 5. کنترل درجه حرارت محیط گاوداری، زایشگاه، شیردوشی و بیمارستان و نظارت بر تنظیم دقیق آن.
 6. بررسی تابلو تولید مثل گله و کنترل مواد مغایرتها از نظر تلقیح مصنوعی و یا زایمان و نظارت بر انتقال گاوهای نزدیک زایش به محوطه شیر خشک کنی، انتقال به باکس زایش و اقدامات تأمین قبل و بعد زایش و همچنین عملیات چک رحم گاوهای تازه زا و کمک به تزریقات داروی مورد نیاز و تست آبیستنی گاوها وانجام تلقیح مصنوعی در صورت نیاز.
 7. نظارت بر ثبت کلیه اقدامات وقایع در تابلوی تولید مثل با توجه به شناسنامه هر گاو.
 8. کنترل میزان شیر تولیدی روزانه به لحاظ وزن و چربی و مقایسه آن با وضعیت شیر قبلی و پیگیری علل مغایرتهای آن.
 9. بازدید از داخل بهارینه ها وبررسی وضعیت آنها به لحاظ رطوبت،بهداشت، آبشخور تعداد دام و مواد غذایی آماده تخلیه سالن شیردوشی و دستگاههای شیردوشی وکمک به رفع اشکالات فنی مشاهده شده.
 10. نظارت دقیق بر رعایت اصول بهداشتی و ضدعفونی محیط و جلوگیری از رفت و آمد افراد غیر مجاز.
 11. بازدید از بیمارستان و گاوهای بیمار و کمک به دامپزشک در زمان جراحی و درمان توسط  تکنیسین مربوطه و اقدامات انجام شده مضبوط در دفتر بیمارستان.
 12. بازدید از گوساله هانای نوزاد و گوساله های بهارینه، تلیسه های غیر آبستن و تلیسه های آبستن و گاوهای شیری در طول روز و وضعیت گاوها از نظر واکسیناسیون و داروهای مصرفی مورد نیاز.
 13. کنتررل برنامه تغذیه و مواد غذایی اماده و کنترل عملیات سمپاشی محوطه، استحمام برنامه ای گاوها و گوساله ها، برآورد میزان برنامه غذایی مصرفی در طی سال و اعلام آن.

وظایف ادواری:

 •  نظارت بر عملیات رکورد گیری شیر دهی گاوها هر ۱۵ روز یکبار و مقایسه اقلام بدست آمده بمنظور تجدید نظر در ترکیب گاوها به لحاظ جیره غذایی مصرفی.
 • گزارش وضعیت واحد از نظر مقدار زایش، تولید شیر، تعداد گوساله بر حسب نر و ماده، تعداد گاو، تعداد تلفات و حذفی بصورت هفتگی و انجام عملیات جابجایی گاوهای شیرده در بهاربند مربوطه.
 • بررسی بر تنظیم و پیشنهاد بودجه برنامه ای واحد.
 • ایجاد ارتباط و تماس با ادارات دامپزشکی و دامپروری و مؤسسات مشابه جهت تبادل اطلاعات.
 • خرید مواد غذایی لازم با توجه به فصل جهت گاوداری.
 • آموزش و کمک به کارگران خوراک ریز جهت خوراک ریزی بهینه.
 • برنامه ریزی و کمک به انجام واکسیناسیون گله.