ذرت علوفه ای

ذرت علوفه ای: ذرت بعد ازگندم و برنج سومین محصول زراعی دنیا ازنظر سطح زیر کشت و دومین محصول بعد ازگندم ازنظرمیزان تولید است. که علاوه بر تأمین دانه و علوفه ای مورد نیاز مرغداری ها و دامداری ها درصنعت غذایی، شیمیایی و دارویی...

ادامه مطلب ...