گندم و جو

گندم:  غلات گیاهانی از خانواده گندمیان هستند که گیاهان علفی تک لپه ای بوده و دانه های ریز آنها مصرف خوراکی دارد غلات گیاهانی یکساله هستند، یعنی چرخه زندگی خود را در یک فصل زراعی به پایان می رسانند.  گندم از جمله مهمترین...

ادامه مطلب ...