بازرگانی

سرکار خانم راضیه رحیمی مسئول بازرگانی مدرک:کارشناسی بازرگانی تعریف شغل: این شغل تحت نظارت مدیر عامل انجام وظایفی از قبیل بررسی و نظارت بر خریدها وکنترل کیفی و تحویل کالا به انبار و پاسخگویی به مغایرتهای خرید دارد و...

ادامه مطلب ...