شرح وظایف کارکنان امور مالی

آقای حمید علیزاده. مسئول امور مالی. تعریف شغل: این شغل تحت سرپرستی مافوق بعنوان حسابدار متخصص عهده دار برنامه ریزی در خصوص تعیین سرفصل حسابها با توجه به نوع فعالیت شرکت (زراعی- دامپروری و صنابع وابسته) و تهیه و...

ادامه مطلب ...