سرپرست مرغداری

آقای علی اکبر فیضی مسئول مرغداری مرغداری گوشتی با ظرفیت 20000 قطعه جوجه درهردوره درسال 1372 شروع به فعالیت نموده و با تولید 240تن گوشت سفید ونیز اشتغال 4 نفر از جوانان سهامدار به فعالیت خود ادامه داده و نیز با تغییر طرح...

ادامه مطلب ...