گاوداری گوشتی

این واحد یکی از واحدهای جانبی درگاوداری شیری برای پرورش گوساله های نر وجوانه  ایجاد گردیده که هم اکنون با تولید 75 تن گوشت قرمز درسال به فعالیت خود ادامه می دهد. البته تعداد 60 رأس جوانه پلواری در این گاوداری نگهداری می...

ادامه مطلب ...