گلخانه شرکت

این واحد درزمینی به مساحت 5هکتار با دوسوله ایجاد گردیده ووظیفه تولید نشاء های لازم کشت خربزه جهت شرکت وتاحدی جهت  فروش به خارج از مجموعه شرکت را برعهده دارد ازجمله تولیدات گلخانه ای این واحد گوجه فرنگی ، فلفل دلمه وخیار...

ادامه مطلب ...