وظایف مسئول صندوق سهامداران

آقای حسین سلیمانی مسئول صندوق سهامداران نیلشهر تعریف شغل: بانک یک سازمان اقتصادی است که وظایفی از جمله تهیه و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود...

ادامه مطلب ...