کوره آجرپزی

آقای علی محمد اخلاقی سرپرست کوره آجرپزی واحد کوره آجرپزی : این واحد با توجه به لزوم ایجاد واحدهای مسکونی جهت سهامداران شرکت دراوایل تاسیس شرکت ایجاد گردید که دراوایل به روش کوره هوفمان با 10 قمیر شروع به فعالیت نموده ودر...

ادامه مطلب ...