انبار غله

آقای حمید برزگر مسئول انبار غله تعریف شغل: شغل تحت سرپرستی مافوق و انجام امور مربوط به دریافت حفظ و نگهداری کالاها و محصولات زراعی و بذور و سموم و انواع کودهای ریشه و میوه و ابزار و قطعات را بمنظور تحویل صحیح و بموقع...

ادامه مطلب ...