تراشکاری

آقای عبدالاحد مقدسی زاده سرپرست تراشکاری تعریف شغل: این شغل تحت سرپرستی مافوق عهده دار همکارب در انجام امور مربوط به تعمیر نوسازی و بازسازی ادوات و تجهیزاتیدک بند ماشین آلات کاشت داشت برداشت محصولات و تأسیسات زیربنایی...

ادامه مطلب ...