تعیین بهترین زمان برای آبیاری گیاهان

تعیین بهترین زمان برای آبیاری گیاهان دسته بندی: آبیاری ۲۶ آذر ۱۳۹۵ میزان فتوسنتز و در نتیجه رشد گیاه تابع پتانسیل آب در برگ می باشد. با اینکه حساسیت فتوسنتز و رشد گیاهان مختلف نسبت به تغییرات پتانسیل آب در برگ فرق می...

ادامه مطلب ...